SOFORT GmbH

Informacje prawne

Sofort GmbH
Theresienhöhe 12
80339 Monachium

Informacje dla kupujących:
Tel.: +49-89-2020889-0

Informacje dla sprzedawców:
Tel.: +49-89-2020889-500
Fax: +49-89-2020889-120

Zapytania ogólne:
info@sofort.com
www.sofort.com

Zarząd: Robert Bueninck, Jacob von Ingelheim

Niezależny inspektor ochrony danych: Michael Schramm, LL.M.

W przypadku pytań odnośnie ochrony danych prosimy o zwrócenie się pod adres: datenschutz@sofort.com

Wpisany w sądzie rejonowym w Monachium: HRB 218675 | VAT UE: DE248376956

Zawartość strony internetowej
Nasze strony internetowe stworzyliśmy z najwyższą troską. Jednak nie możemy przejąć odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność danych.

Hyperlinks
Znajdujące się na naszych stronach linki prowadzące do innych stron nie stanowią referencji. Prawidłowość informacji nie jest jednak przez nas sprawdzana. Nie przejmujemy odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia tych informacji.

Copyright
Zastrzegamy wszelkie prawa do treści stron internetowych, jeśli nic innego nie zostało postanowione. Użytkownicy naszych stron mają prawo do zapoznania się z ich treścią, pobierania informacji dla własnego użytku i ich drukowania. Wszelkie inne zastosowanie, w szczególności reprodukcja, kopiowanie lub inne użytkowanie  treści znajdujących się na stronie internetowej jest - niezależnie od procesów - bez uprzedniej pisemnej zgody płatności Sofort GmbH niedopuszczalne i niezgodne z prawem.