Sofort GmbH

BEPALINGEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Onze bepalingen voor privacy bescherming zijn gebaseerd op TMG (Telemediengesetz) en BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).

§1 Gebruik van uw gegevens

De afwikkeling van de door u verstrekte gegevens binnen en door Sofort GmbH (hierna te noemen: "Sofort") vindt plaats met behulp van automatische gegevensverwerking.

U bent ervan op de hoogte, dat Sofort uw gegevens (zoals naam, adres, factuuradres, e-mail, telefoon- en faxnummer, belastingnummer, bankgegevens en project- en transactiegegevens) verzameld, verwerkt en gebruikt. Deze gegevens werden in het kader van de contractuele relatie en voor de integratie van onze (betaaldiensten) bekend en zijn voor de afwikkeling noodzakelijk.

§ 2  Uitwisseling van gegevens tussen Sofort en de Deutsche Handelsbank

Wij wijzen u erop, dat er bij interesse in een product dat in samenwerking met de Deutsche Handelsbank (een merk van de Deutsche Kontor Privatbank AG), Elsenheimerstr. 41, 80687 München, Duitsland wordt aangeboden en waarvoor het openen van een rekening bij de Deutsche Handelsbank vereist is, ter voorbereiding van het sluiten van de overeenkomst gegevens tussen Sofort en de Deutsche Handelsbank worden uitgewisseld. Daarnaast vindt er een uitwisseling van gegevens tussen Sofort en de Deutsche Handelsbank plaats indien dit voor de verstrekking en/of afwikkeling van een product vereist is.

§3 Gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden

 U gaat ermee akkoord, dat Sofort uw persoonsgebonden gegevens voor marketingdoeleinden en voor het informeren over overige aanbiedingen, producten, acties, prijsvragen en verlotingen, diensten, actueel nieuws en informatie over evenementen en beurzen mag gebruiken en verwerken.

U gaat er tevens mee akkoord, dat wij uw klantgegevens inclusief uw project- en transactiegegevens aan andere bedrijven van de Klarna Group mogen doorgeven, opdat de Klarna Group u over overige aanbiedingen, producten of diensten kan adviseren.

Verder worden persoonsgebonden gegevens niet aan derden doorgegeven voor promotioneel gebruik.

Uw akkoordverklaring kunt u te allen tijde geheel of gedeeltelijk via e-mail (dataprotection@sofort.com), per post (Sofort GmbH, Dataprotection, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland) of via fax (+49(0)89/2020889-299) herroepen.

Daarnaast ontvangt u onze Sofort nieuwsbrieven via e-mail, om overige informatie over bepaalde producten of marketingacties aan u toe te sturen. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door de individuele afmeldingslink in de e-mail met de betreffende nieuwsbrief aan te klikken. U kunt zich ook rechtstreeks in uw aanbiedersmenu onder het punt "stamgegevens" afmelden. Hiervoor ontstaan, naast de overdrachtskosten volgens de basistarieven, geen extra kosten.

§ 4 Inzien, wijzigen of wissen van uw persoonlijke gegevens

U kunt uw persoonsgebonden gegevens te allen tijde in uw aanbiedersmenu onder het punt "stamgegevens" inzien, bewerken en wissen.

§ 5 Recht op informatie, correctie, wissen en blokkeren van uw gegevens

Indien gewenst informeren wij u conform § 34 BDSG over de gegevens die met betrekking tot uw persoon zijn opgeslagen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Wendt u zich in dit geval aan: dataprotection@sofort.com of neem schriftelijk contact op met Sofort GmbH, Dataprotection, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland.

Uitgave 1.4.nl, december 2016