Sofort GmbH

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka Prywatności opiera się na niemieckiej ustawie o usługach telekomunikacyjnych (TMG) oraz na niemieckiej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG).

§ 1 Wykorzystanie danych

Dane pobierane przez firmę Sofort GmbH (zwaną dalej "Sofort") przetwarzane są automatycznie.

Korzystając z naszego portalu mają Państwo świadomość, że Sofort zgodnie z zapisami umowy gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe (takie jak: nazwisko, adres, adres rozliczeniowy, e-mail, numer telefonu i faksu, numer identyfikacji podatkowej (NIP), konto bankowe oraz dane dotyczące projektu i transakcji), które są niezbędne do realizacji naszych usług (płatniczych).

§ 2 Wymiana danych między Sofort a Deutsche Handelsbank

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż w przypadku zainteresowania produktem, który oferowany jest we współpracy z Deutsche Handelsbank (marka Deutsche Kontor Privatbank AG), Elsenheimerstr. 41, 80687 Monachium, Niemcy i wymaga otwarcia konta w Deutsche Handelsbank, w celu inicjacji umowy dochodzi do wymiany danych między Sofort i Deutsche Handelsbank. Ponadto do wymiany danych między Sofort i Deutsche Handelsbank dochodzi również wtedy, gdy jest to konieczne w celu udostępnienia i/lub w trakcie korzystania z danego produktu.

§ 3 Korzystanie z danych do celów marketingowych

Zgadzają się Państwo na wykorzystywanie oraz przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sofort do celów marketingowych oraz w celu wysyłania informacji o dalszych ofertach, produktach, akcjach, losowaniach, konkursach z nagrodami, usługach, aktualnych nowościach oraz imprezach i targach.

Zgadzają się Państwo również na przekazywanie przez nas Państwa danych klienta, z danymi dotyczącymi projektów i transakcji włącznie, do innych firm grupy Klarna, w celu przesyłania dalszych ofert, produktów i usług grupy.

Dalsze udostępnianie Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach reklamowych nie ma miejsca.

Swoją zgodę na powyższe mogą Państwo w każdej chwili cofnąć całkowicie lub dla poszczególnych procedur drogą elektroniczną (dataprotection@sofort.com), drogą pocztową (Sofort GmbH, Data Protection, Theresienhöhe 12, 80339 München, Niemcy) lub też faksem (+49(0)89/2020889-299).

Ponadto będą Państwo otrzymywać drogą mailową naszego newslettera Sofort, zawierającego więcej informacji na temat określonych produktów lub też akcji marketingowych. Rezygnacji z otrzymywania newslettera mogą Państwo dokonać w każdej chwili, klikając w mailu na link do tego przeznaczony lub też wypisując się bezpośrednio w menu sprzedawcy pod zakładką "dane podstawowe". Nie powstają w związku z tym żadne koszty oprócz kosztów przekazu według taryfy podstawowej.

§ 4 Wgląd w dane osobowe, ich zmiana i usunięcie

Swoje dane osobowe mogą Państwo w każdej chwili sprawdzić, zmienić i usunąć w menu sprzedawcy pod zakładką "Dane podstawowe".

§ 5 Prawo dostępu do Państwa danych, ich korekta, usunięcie i blokada

Zgodnie z § 34 BDSG na życzenie udzielamy bezpłatnie informacji o zapisanych przez nas Państwa danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać takie informacje, prosimy zwrócić się do: dataprotection@sofort.com lub też na piśmie do Sofort GmbH, Data Protection, Theresienhöhe 12, 80339 München, Niemcy.

Wersja 1.4.pl, grudzień 2016 roku