Sofort GmbH

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše zásady ochrany osobních údajů vyplývají jak z německého Zákona o telekomunikačních médiích (TMG) tak i Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

§ 1 Použití Vašich údajů

Zpracování v rámci společnosti Sofort GmbH (níže jmenované "Sofort") probíhá za pomoci automatického zpracování údajů.

Je Vám známo, že Sofort ukládá, zpracovává a využívá Vaše – v rámci smluvního vztahu a zapojení našich (platebních) služeb – známé a k vyřízení nutné údaje (jako jméno, adresa, fakturační adresa, e-mail, telefonní a faxové číslo, daňové číslo, bankovní spojení stejně jako projektové a transakční údaje).

§ 2 Výměna údajů mezi Sofort a bankou Deutsche Handelsbank

Upozorňujeme Vás na to, že při zájmu o produkt, který je nabízen v kooperaci s Deutsche Handelsbank (značka banky Deutsche Kontor Privatbank AG), Elsenheimerstr. 41, 80687 Mnichov, Německo a předpokládá založení účtu u Deutsche Handelsbank, se údaje za účelem přípravy smlouvy mezi Sofort a Deutsche Handelsbank vyměňují. Dále dochází k výměně údajů mezi Sofort a Deutsche Handelsbank, pokud je to pro poskytnutí a/nebo realizaci produktu nutné.

§ 3 Využití Vašich údajů k marketinkovým účelům

Souhlasíte s tím, že Sofort smí Vaše osobní údaje použít a dále zpracovávat pro marketinkové účely jako jsou informace o dalších nabídkách, produktech, akcích, soutěžích a vypsáních ceny, službách, aktuálních novinkách stejně jako pro informace o akcích a veletrzích.

Souhlasíte také s tím, že smíme předat Vaše údaje zákazníka včetně Vašich projektových a transakčních údajů jiným společnostem Klarna Group, aby Vám Klarna Group mohla doporučit další nabídky, produkty nebo služby.

Jinak nedochází k žádnému předávání Vašich osobních údajů třetí straně k reklamním účelům.

Své prohlášení o souhlasu můžete kdykoliv celkově nebo pro jednotlivá opatření odvolat e-mailem (dataprotection@sofort.com), poštou (Sofort GmbH, Datenschutz, Theresienhöhe 12, 80339 München, Německo) nebo faxem (+49(0)89/2020889-299).

Dále Vám budeme zasílat Sofort Newsletter (zpravodaj) e-mailem, abychom Vás informovali o určitých produktech nebo marketingových opatřeních. Můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas, tím že kliknete na individuální odhlašovací odkaz v daném e-mailu v Newsletter nebo se odhlásíte přímo ve svém menu pro prodejce pod bodem "Kmenové údaje", aniž by zde vznikaly jiné náklady než doručovací podle základních tarifů.

§ 4 Náhled, změna a vymazání Vašich osobních údajů

Na své osobní údaje se můžete kdykoliv ve svém menu pro prodejce pod bodem "Kmenové údaje" podívat, zpracovat je nebo je smazat.

§ 5 Právo na informaci, opravu, vymazání a zablokování Vašich údajů

Na požádání Vám podle § 34 německého Zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) podáme bezplatně informace o uložených údajích vztahujících se k Vaší osobě.

Obraťte se prosím v tomto ohledu na: dataprotection@sofort.com nebo písemně na Sofort GmbH, Dataprotection, Theresienhöhe 12, 80339 München, Německo.

Verze 1.1.cz, prosince 2016