Sofort GmbH

Zásady používání souborů cookie

V těchto zásadách Vás společnost Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München informuje o tom, jak jsou používány cookies v Menu pro prodejce společnosti Sofort GmbH. Když používáte Menu pro prodejce společnosti Sofort GmbH a Váš prohlížeč cookies akceptuje, chápeme to jako souhlas s naším používáním cookies.

1. Použití analytického softwaru Google Analytics

Používáme v tomto Menu pro prodejce analytický software "Google Analytics", službu k analýze webových stránek společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používá sledovací soubor (tracking cookie) na identifikaci vracejícího se uživatele. U cookie se jedná o malý textový soubor, který bude uložen na Vašem počítači a který umožňuje analýzu průběhu návštěv v Menu pro prodejce společnosti Sofort GmbH (takzvané uživatelské profily). Sledovací soubor má dvouletou životnost. Informace, které cookie eviduje o Vašem používání Menu pro prodejce (včetně Vaší IP adresy), jsou zpravidla přenášeny na server Googlu v USA a tam ukládány. Google Analytics jsme rozšířili o kód "gat._anonymizeIp();", aby se zabezpečila anonymizovaná evidence adres IP (tzv. IP masking).
 
Vaše IP adresa (číslo, které přidělil Váš poskytovatel internetového přístupu Vašemu počítači) je proto z našeho popudu ze strany Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Uživatelské profily, které vytváří Google Analytics jsou tak anonymizovány, tzn., že je zpětná vazba na určitou osobu fakticky vyloučená. Pouze ve výjimečných případech se předává celá adresa na server Googlu v USA a tam se zkrátí. Google navíc dodržuje Zásady o ochraně osobních údajů dohody "US-Safe-Harbor" a je registrovaný v programu "Safe Harbor" Ministerstva obchodu USA.

Uživatelské profily obsahují například informace o době, kterou uživatel na stránce stráví, přibližném geografickém původu, původu různých typů návštěvnosti, stránkách, na kterých uživatelé návštěvu ukončují a informace o průběhu návštěvy. Google tyto informace používá, aby vyhodnotil Vaše využívání Menu pro prodejce, sestavil pro nás zprávy o aktivitách na webových stránkách a poskytoval nám další služby spojené s používáním webové stránky a internetu.

IP adresa, kterou v rámci Google Analytics předává Váš prohlížeč, není spojována s jinými údaji evidovanými Googlem. Přenos těchto údajů ze strany Googlu třetí straně se provádí pouze na základě zákonných předpisů nebo v rámci pověření na zpracování údajů. Google v žádném případě nespojuje Vaše údaje s jinými Googlem evidovanými údaji.
 
Používáním Menu pro prodejce společnosti Sofort GmbH vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů, které jsou o Vás evidovány Googlem, stejně jako s výše popsaným způsobem zpracování údajů a pro výše uvedené účely. Můžete zabránit uložení cookies odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v takovém případě nebudete zřejmě moci využít všech funkcí Menu pro prodejce v plném rozsahu. Můžete kromě toho zabránit evidenci dat vytvořených pomocí cookie, která se vztahují na Vaše používání Menu pro prodejce (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů Googlem tak, že si pod následujícím odkazem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) stáhnete a instalujete plugin pro internetový prohlížeč. Alternativně k doplňku prohlížeče (add-on) nebo v rámci prohlížeče na mobilních zařízeních můžete zabránit zachycení svých údajů aplikací Google Analytics, když klepnete na následující odkaz. Nastaví se opt-out cookie, který zabrání budoucímu zachycení Vašich údajů při návštěvě Menu pro prodejce. <Deaktivovat Google Analytics>
 
Podrobnější informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů najdete pod https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, příp. pod http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/index.html.

2. Používání souborů cookie

Kromě cookies od Google Analytics (viz bod 1) požíváme v Menu pro prodejce společnosti Sofort GmbH následující cookies.

2.1. Session cookie

Session cookie obsahuje náhodné identifikační číslo a je zapotřebí pro přiřazení po sobě následujících vyvolání stránek jednotlivým návštěvníkům, kteří jsou na našich webových stránkách současně. Session cookie se smaže, jakmile se zavře okno prohlížeče.

2.2 Partner cookie

V partner cookie (pro obchodníky, kteří se k nám dostanou prostřednictvím prodejních opatření) ukládáme identifikační číslo, které identifikuje naše odbytové partnery. Pomocí partner cookies tak můžeme zjistit, přes které odbytové partnery se k nám dostal prodejce, který se pak později registruje pro jednu z našich služeb. Partner cookie má životnost 90 dnů.

Všechny cookies jsou viditelné pouze pro náš server, tzn. ne pro cizí webové stránky, které později navštívíte.

Ve svém prohlížeči můžete ukládání cookies deaktivovat, omezit pouze na určité webové stránky, nebo Váš prohlížeč nastavit tak, že Vás bude informovat, jakmile by cookie měl být uložen. Následně také můžete cookies na svém počítači smazat.

3. Kontakt

Pokud máte dotazy k ochraně osobních údajů u společnosti Sofort GmbH nebo byste rádi věděli, které osobní údaje jsme o Vás uložili, obraťte se prosím mailem na dataprotection@sofort.com nebo písemně na Sofort GmbH, Dataprotection, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Verze 1.2, stav: 05.12.2016