Sofort GmbH

Zásady používania súborov cookie

V týchto zásadách Vás spoločnosť Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München informuje o tom, ako sú používané cookies v Menu pre predajcov spoločnosti Sofort GmbH. Keď používate Menu pre predajcov spoločnosti Sofort GmbH a Váš prehliadač cookies akceptuje, chápeme to ako súhlas s naším používaním cookies.

1. Používanie analytického softvéru Google Analytics

Používame v tomto Menu pre predajcov analytický softvér "Google Analytics", službu na účely webovej analýzy spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics využíva sledovací súbor (tracking cookie) na identifikáciu vracajúceho sa používateľa. Pri tomto cookie ide o malý textový súbor, ktorý bude uložený vo Vašom počítači a umožňuje analýzu priebehu návštev v Menu pre predajcov spoločnosti Sofort GmbH (tzv. používateľský profil). Sledovací súbor má dvojročnú životnosť. Informácie o Vašom používaní Menu pre predajcov, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Google Analytics sme v záujme anonymizovaného evidovania IP adries rozšírili o kód "gat._anonymizeIp();" (tzv. IP masking).

Vašu IP adresu (číslo, ktoré Váš poskytovateľ pripojenia na internet pridelil Vášmu počítaču) preto Google z našej iniciatívy v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skracuje. Používateľské profily vytvorené službou Google Analytics sú týmto anonymizované, t.j. vyvodiť z nich, o ktorú konkrétnu osobu ide, je fakticky vylúčené. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenáša plná IP adresa a skracuje sa tam. Google okrem toho dodržiava Zásady o ochrane osobných údajov dohody "US Safe Harbor" a je registrovaný v rámci programu "Safe Harbor" Ministerstva obchodu USA.

Požívateľské profily obsahujú napríklad informácie o dĺžke návštevy, približnom geografickom pôvode, pôvode rôznych typov návštevnosti, stránkach, na ktorých používatelia návštevu ukončujú a informácie o priebehu návštevy. Google tieto informácie použije na vyhodnocovanie Vášho využívania Menu pre predajcov, ďalej pre nás na základe týchto informácií zostavuje hlásenia o aktivitách na webových stránkach a poskytuje nám ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a internetu.

IP adresa, ktorú Váš internetový prehliadač v rámci Google Analytics oznámi, sa nepriraďuje k iným údajom spoločnosti Google. K prenosu týchto údajov spoločnosťou Google smerom k tretím osobám dochádza iba na základe zákonných predpisov alebo v rámci poverenia na spracovanie údajov. Google v žiadnom prípade Vaše údaje nepáruje s inými údajmi, ktoré zaznamenáva.

Používaním Menu pre predajcov spoločnosti Sofort GmbH vyhlasujete, že súhlasíte so spracovávaním o Vás zhromaždených údajov firmou Google vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely. Ukladaniu súborov cookie môžete príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade sa eventuálne nebudú dať využívať všetky funkcie Menu pre predajcov v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť evidovaniu údajov, vytvorených súbormi cookie a vzťahujúcimi sa na Vaše využívanie Menu pre predajcov (vrátane Vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov Googlom tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alternatívne k rozšíreniu (add-on) prehliadača alebo v rámci prehliadačov na mobilných zariadeniach môžete evidovaniu zo strany Google Analytics zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastaví sa tým opt-out cookie, ktorý v budúcnosti zabráni evidovaniu Vašich dát pri návšteve Menu pre predajcov. <Deaktivovať Google Analytics>

Podrobnejšie informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, resp. na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/index.html.

2. Používanie súborov cookie

Popri súboroch cookie služby Google Analytics (pozri bod 1) používame v Menu pre predajcov spoločnosti Sofort GmbH nasledujúce cookies.

2.1 Session cookie

Session cookie obsahuje náhodný faktor a vyžaduje sa na priraďovanie po sebe nasledujúcich vyvolaní stránok jednotlivým návštevníkom, ktorí sú na našich webových stránkach súčasne. Session cookie je vymazaný hneď po zatvorení okna internetového prehliadača.

2.2 Partner cookie

Do partner cookie (pre obchodníkov, ktorí sa k nám dostanú prostredníctvom predajných opatrení) sa ukladá ukazovateľ identifikujúci našich predajných partnerov. Pomocou partner cookie tak dokážeme zistiť, prostredníctvom ktorého predajného partnera sa obchodník, ktorý sa neskôr pre naše služby zaregistroval, k nám dostal. Partner cookie má životnosť 90 dní.

Všetky cookie súbory sú viditeľné iba pre náš server, ale nie pre cudzie webové stránky, ktoré navštívite neskôr.

Ukladanie súborov cookie môžete vo svojom internetovom prehliadači deaktivovať, obmedziť na určité webové stránky alebo môžete svoj internetový prehliadač nastaviť tak, aby Vám podal správu v okamihu, keď má byť cookie uložený. Súbory cookie môžete vo svojom počítači vymazať aj dodatočne.

3. Kontakt

V prípade otázok k ochrane osobných údajov u spoločnosti Sofort GmbH alebo ak chcete vedieť, ktoré osobné údaje sme o Vás uložili, sa prosím obráťte na dataprotection@sofort.com alebo písomne na Sofort GmbH, Dataprotection, Theresienhöhe 12, 80339 München.

verzia 1.2, stav: 05.12.2016